Read our press releases

Press releases

Tempest Security AB (publ) tillsätter tf. CFO

Fredrika Westerlund tjänstgör som tillförordnad CFO för Tempest Security AB (publ) från och med idag, 1 juni 2023, fram till dess att en permanent CFO är på plats. Fredrika har varit engagerad i bolaget sedan december 2022 och har god insikt i Tempest verksamhet.

Westerlund tillträder som interim CFO och ersätter därmed Eva-Lotta Iverstrand, som meddelades lämna bolaget den 23 december 2022 och igår gjorde sin sista arbetsdag i bolaget.

Tempest Security AB vill framföra sin tacksamhet och lyckönskningar till Lotta för hennes långa tjänstgöring i företaget.

Rekryteringen med en permanent CFO pågår fortsatt.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi är etablerade i Storbritannien, Turkiet, Danmark och USA.

Filer för nedladdning

More news are available in Swedish here.