Read our press releases

Press releases

Tempest Security blir ny partner av bevakningstjänster för Solna Centrum

Från och med den 1 juni 2023 tar Tempest Security AB (publ.) genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB över som leverantör av bevakningstjänster till Solna Centrum. Avtalet löper initialt med två år och båda parter ser detta som en start på ett hållbart och givande samarbete.

Solna Centrum ägs och förvaltas av Alecta Fastigheter sedan den 1 februari 2022. Alecta Fastigheter har flera handelsplatser i sitt bestånd, fastighetsbolagets totala bestånd uppnår ett värde på 54,5 miljarder. Alecta Fastigheter ser stor potential i platsen och Solna Centrum som är hjärtat mitt i Solna som är en av Sveriges snabbast växande kommuner.

- Solna Centrum - Alecta Fastigheter är en ny kund och ett nytt avtal för Tempest Security Sverige och vi ser det som ännu ett bevis på vår våra mycket goda referenser, vår innovationsförmåga och vår lyhördhet att förstå olika kunders behov. Vi ser fram emot att starta det nya uppdraget och samarbetet med Solna Centrum, avslutar Janne Rastas, försäljningschef Tempest Security Sverige AB.

Solna Centrum är idag ett välbesökt och omtyckt centrum med ett brett utbud av butiker, restauranger, vård, gym och service. Alecta Fastigheter ser stor potential i platsen och Solna Centrum som är hjärtat mitt i Solna som är en av Sveriges snabbast växande kommuner.

- Tempest erfarenhet av att leverera bevakningstjänster till service- och säkerhetsintensiva miljöer samt liknanden centrumverksamheter kommer vara en viktig del i Solna Centrums löpande verksamhet och utveckling, säger Tomo Durovic, Teknik och säkerhetsansvarig Solna Centrum på Alecta Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010 457 77 60

Anders Lundström, vd Tempest Security Sverige AB
073 325 90 01

Tomo Durovic, Teknik och säkerhetsansvarig Solna Centrum på Alecta Fastigheter
tomo.durovic@alecta.se

Josefine Fors, Marknadsansvarig Solna Centrum på Alecta Fastigheter
073 022 31 58

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi är etablerade i Storbritannien, Turkiet, Danmark och USA.

 

Filer för nedladdning

More news are available in Swedish here.