Read our press releases

Press releases

More news are available in Swedish here.

Tempest Security tecknar avtal för konsulttjänster med stor offentlig aktör

Tempest Security AB (publ) tecknar ramavtal rörande kvalificerade tjänster inom riskhantering till en stor offentlig aktör.

Riskhanteringstjänsterna omfattar bland annat konsulttjänster inom säkerhetsanalys och utredningar, IT-forensik, personsäkerhet samt bakgrundskontroller.

- Vår Risk Solutions avdelning växer och att bli rådgivare till en av landets största arbetsgivare känns fantastiskt och det ligger helt i linje med vår affärsmodell att ta mer kvalificerade uppdrag åt våra kunder, säger Andrew Spry, VD- och koncernchef på Tempest Security, säger Andrew Spry, VD- och koncernchef på Tempest Security.

Avtalet är ett avropsavtal och innehåller inga garanterade volymer.

Avtalet sträcker sig upp till 4 år inklusive optionsperiod. Avtalet har en takvolym på ca 15 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi finns även i UK, Danmark, Norge, Tyskland, Turkiet och i USA samt med representation i Finland, Estland och Spanien.

2021-05-04

As of today, 4 May 2021, Tempest Security offers its comprehensive range of security and executive protection services throughout the United States.

2019-04-05
Regulatory

Tempest Security has signed a contract with Scania CV AB in Sweden, a world leading company in transport solutions, which starts 17 June 2019.

2018-12-19
Regulatory

Kroll, a division of Duff & Phelps, a global leader in risk mitigation, investigations, compliance, cyber resilience, security and incident response solutions, today announced a new cooperation agreement (the "Cooperation Agreement") with Sweden-based Tempest Security AB (publ) providing cyber risk solutions to Tempest's clients across Scandinavia and around the world.