Read our press releases

Press releases

Tempest Securitys CFO lämnar sin tjänst

Lotta Iverstrand, har idag beslutat att lämna sin nuvarande position som CFO i Tempest Security AB (publ). 

-Lotta har varit en stor tillgång för Tempest Security i den resa som bolagets har gjort, framförallt i arbetet med börsnoteringen men även vid våra internationella förvärv. Jag vill tacka Lotta för hennes lojalitet och hårda arbete under dessa fem år. Jag önskar henne all lycka i sina nya utmaningar, säger Helena Skarle, VD på Tempest Security. 

Lotta kommer att fortsätta i sin nuvarande roll i sex månader eller tills dess att en ny CFO tillträder. Rekryteringsprocessen av en ny CFO inleds omgående. 

För ytterligare information kontakta: 

Helena Skarle, VD Tempest Security AB (publ) 
helena.skarle@tempestsecurity.com 

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2022 klockan 07:55

 

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. 

 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se 

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA. 

Filer för nedladdning

More news are available in Swedish here.