Information för våra aktieägare

Investor relations

Tempest Security AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 31 juli 2020.

Aktien handlas under kortnamnet TSEC och ISIN-kod SE0010469221.

IR-kontakt

Lotta Iverstrand Chief Financial Officer
010-457 77 60 lotta.iverstrand@tempestsecurity.com
Carl Höglund Senior Advisor
010-457 77 60 carl.hoglund@ttempestsecurity.com

Senaste rapporterna

23 november 2021
25 augusti 2021

Kommande händelser

februari 24 2022
Bokslutskommuniké 2021
maj 25 2022
Delårsrapport Q1 2022