Information för våra aktieägare

Investor relations

Tempest Security AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 31 juli 2020.

Aktien handlas under kortnamnet TSEC och ISIN-kod SE0010469221.

IR-kontakt

Lotta Iverstrand Chief Financial Officer
Växel 010-457 77 60 lotta.iverstrand@tempest.se
Carl Höglund Senior Advisor
Växel 010-457 77 60 carl.hoglund@tempest.se

Senaste rapporterna

24 november 2020
25 augusti 2020

Kommande händelser

februari 23 2021
Bokslutskommuniké 2020
maj 04 2021
Årsredovisning 2020