Information för våra aktieägare

Investor relations

Tempest Security AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 31 juli 2020.

Aktien handlas under kortnamnet TSEC och ISIN-kod SE0010469221.

IR-kontakt

Lotta Iverstrand Chief Financial Officer
010-457 77 60 lotta.iverstrand@tempestsecurity.com
Carl Höglund Senior Advisor
010-457 77 60 carl.hoglund@ttempestsecurity.com

Senaste rapporterna

24 november 2022
24 augusti 2022

Kommande händelser

februari 23 2023
Bokslutskommuniké 2022
april 27 2023
Årsredovisning 2022