Aktiekapital

Aktiekapitalet i Tempest Security uppgår till 1 048 354,90 SEK, fördelat på 10 483 549 aktier.

Tempest Securitys bolagsordning föreskriver att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK samt att antal aktier skall uppgå till lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier. På bolagsstämman berättigar varje aktie till en röst. Samtliga aktier i Tempest Security ger samma rätt till utdelning och andel i bolagets tillgångar.