Ledande befattningshavare

Koncernledning

Helena Skarle Verkställande direktör
Andrew Spry Affärsområdesansvarig för Tempest Risk Solutions
Anders Lundström Head of Security Services Sverige
Henrik Vikland Chief Financial Officer

Övriga ledande befattningshavare

Sonny Schürer CEO Tempest Danmark
Carl Höglund Senior advisor
James Mennuti CEO Dynamic Security Solutions DSS
Johan Söderström Head of Risk Solutions Sverige
Paul Warren CEO Fusion 85