Ledande befattningshavare

Helena Skarle Verkställande direktör
Lotta Iverstrand Chief Financial Officer
Anders Lundström Head of Security Services
Sonny Schürer Head of Risk solutions
Carl Höglund Senior advisor