Våra största aktieägare

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2022-03-31.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 21,91% 21,91%         2 239 690
Athanease Industrial Partners II AB 20,79% 20,79%         2 125 082
Thomas Löfving 18,54% 18,54%         1 894 593
Swedbank Robur Microcap 9,21% 9,21%             941 000
Thomas Cavas 4,40% 4,40%             450 000
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2,67% 2,67%             272 378
Gryningskust Holding AB 2,57% 2,57%             262 384
Patruus AB 1,98% 1,98%             202 500
SEB Life International 1,52% 1,52%             155 320
Lennarth Ädel Holding AB 1,51% 1,51%             154 675
Övriga (andra) 14,90% 14,90%         1 522 325
Totalt 100,00% 100,00%       10 219 947