Våra största aktieägare

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2022-09-30.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 21,41% 21,41%         2 244 036
Athanease Industrial Partners II AB 20,27% 20,27%         2 125 082
Thomas Löfving 18,07% 18,07%         1 894 593
Swedbank Robur Microcap 8,98% 8,98%             941 000
Thomas Cavas 3,96% 3,96%             415 000
IBKR Financial Services AG Schweiz 2,51% 2,51%             263 602
Gryningskust Holding AB 2,50% 2,50%             262 384
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2,49% 2,49% 260 989
Patruus AB 1,18% 1,18%             123 500
SEB Life International 1,60% 1,60%             167 975
Övriga ägare 16,93% 16,93%         1 775 263
Totalt 100,00% 100,00%       10 483 549