Våra största aktieägare

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2021-09-30.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 20,89% 20,89% 2 042 226
Thomas Löfving 20,67% 20,67% 1 894 593
Athanase Industrial Partners II AB 18,27% 18,27% 1 786 082
Swedbank Robur Microcap 9,21% 9,21% 900 000
Thomas Cavas 4,92% 4,92% 480 500
Patruus AB 4,09% 4,09% 400 000
Gryningskust Holding AB 2,28% 2,28%  222 384
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1,90% 1,90% 188 099
Lennarth Ädel Holding AB 1,58% 1,58% 154 675
Durling Invest AB 1,34% 1,34% 131 100
Övriga ägare 14,85% 14,85% 1 575 288
Totalt 100,00% 100,00% 9 774 947