Våra största aktieägare

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2023-03-31.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Athanease Industrial Partners II AB 20,27% 20,27% 2 125 082 
Andrew Spry 18,74% 18,74%      1 964 509 
Thomas Löfving 18,06% 18,06%          1 893 840 
Swedbank Robur Microcap 8,98% 8,98%           941 000 
Försäkringsbolaget Avanza Pension 4,14% 4,14%           434 212 
Thomas Cavas 3,26% 3,26%            342 000 
IBKR Financial Services AG Schweiz 2,51% 2,51%           263 602 
Gryningskust Holding AB 2,50% 2,50%             262 384 
SEB Life International 2,17% 2,17%           227 043 
Lennarth Ädel Holding AB 1,48% 1,48%           154 675 
Övriga ägare 17,89% 17,89%          1 875 202 
Totalt 100,00% 100,00% 10 483 549