Våra största aktieägare

Ägare

Tempest Securitys 10 största ägare 2020-12-30.

Namn Aktiekapital Röstandel Totalt antal aktier
Andrew Spry 22,96% 22,96% 2 042 089
Thomas Löfving 22,72% 22,72% 2 020 908
Athanase Industrial Partners II AB 17,17% 17,17% 1 527 082
Swedbank Robur Microcap 8,38% 8,38% 745 000
Thomas Cavas 5,51% 5,51% 490 000
Patruus AB 4,50% 4,50% 400 000
Lennarth Ädel Holding AB 2,64% 2,64%  235 095
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2,05% 2,05% 182 775
Durling Invest AB 1,47% 1,47% 131 100
Gryningskust Holding AB 1,38% 1,38% 122 384
Övriga ägare 11,23% 11,23% 998 514
Totalt 100,00% 100,00%  8 894 947