Information om aktuella och tidigare bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Årsstämma 25 maj 2023

Aktieägarna i Tempest Security kallades till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, Stockholm.

Protokoll

Kommuniké från årsstämma

Fullmakt

Förslag från valberedningen till årsstämma 2023 och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse 

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 25 maj 2022

Tempest Security AB (publ), org. nr. 556936-8524, höll årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, 18 trappor, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll

Kallelse till årsstämma

Formulär för poströstning

Fullmakt

Fullmakt till ombud Carl Höglund

Förslag från valberedningen till årsstämma 2022 och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 25 maj 2021

Aktieägarna i Tempest Security kallades till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021, klockan 16:00. Bolagsstämman hölls i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, 18 trappor, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll

Fullmakt 

Fullmakt till ombud Carl Höglund 

Formulär för poströstning 

Förslag från valberedningen till årsstämma 2021 och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Kallelse till årsstämma 

Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma 18 juni 2020

Tempest Security AB höll extra bolagsstämma torsdagen den 18 juni 2020 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, 18 trappor, i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Fullmakt till ombud Carl Höglund

Formulär för poströstning

Årsstämma 20 maj 2020

Kommuniké från årsstämma

Protokoll

Fullmakt

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Förslag från valberedningen till årsstämma 2020 och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 23 maj 2019

Kommuniké från årsstämman

Protokoll

Fullmakt

Röstlängd

Valberedningens förslag till årsstämman

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 24 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Protokoll

Valberedningens förslag till årsstämman

Fullmakt

Kallelse till årsstämma