Mer finansiell information och rapporter

Finansiell information

Nyckeltal och data per aktie

  2019 2018 2017  2016
Omsättningstillväxt, % 29,3% 29 % 28 % 48 %
EBITDA-marginal, % -3,5% -7,3 % -1,8 % 5,6 %
Rörelsemarginal, % -6,9% -11,4 % -3,7 % 3,8 %
Vinstmarginal, % -7,2% -11,7 % -3,2 % 3,7 %
Genomsnittligt eget kapital, KSEK 22 535 28 353 19 975 5 808
Räntabilitet på eget kapital, % -89,5% -90,4 % -27,5 % 64,1 %
Soliditet, % 18,9% 22,3 % 31,8 % 15,2 %
Kassa och bank, KSEK 25 120 29 401 47 126 17 366
Antal aktier vid periodens slut, antal 1 8 894 947 8 289 947 7 267 500 5 315 000
Genomsnittligt antal aktier, antal 1 8 361 221 7 545 049 6 291 250 5 315 000
Resultat per aktie, SEK 1 -2,41 -3,40 -0,87 0,7
Eget kapital per aktie, SEK 1 2,30 2,97 4,42 1,47
Utdelning per aktie, SEK 1 0,00 0,0 0,78 0,0 
Medeltal anställda, antal 431 356 330 193

1 Justerat för aktiesplit historiskt