Finansiell kalender

feb 23 2023
Bokslutskommuniké 2022
apr 27 2023
Årsredovisning 2022
maj 25 2023
Delårsrapport Q1 2023
Årsstämma
aug 24 2023
Delårsrapport Q2 2023
nov 23 2023
Delårsrapport Q3 2023
feb 22 2024
Bokslutskommuniké 2023