Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

2023-06-01
Regulatorisk

Fredrika Westerlund tjänstgör som tillförordnad CFO för Tempest Security AB (publ) från och med idag, 1 juni 2023, fram till dess att en permanent CFO är på plats. Fredrika har varit engagerad i bolaget sedan december 2022 och har god insikt i Tempest verksamhet.

2023-05-31

Från och med den 1 juni 2023 tar Tempest Security AB (publ.) genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB över som leverantör av bevakningstjänster till Solna Centrum. Avtalet löper initialt med två år och båda parter ser detta som en start på ett hållbart och givande samarbete.

2023-05-31

Efter att Tempest Security presenterade sin kvartalsrapport för första kvartalet 2023, den 25 maj 2023, har insynshandel skett av flera ledande befattningshavare. 

2023-05-25
Regulatorisk

Tempest Security AB genomförde idag den 25 maj 2023 årsstämma i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17 i Stockholm.

2023-05-25
Regulatorisk

Stark öppning på året

2023-05-12

Tempest Security AB (publ.) har genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB under senaste 10 dagarna tilldelats två större avtal med offentliga kunder i Norrbotten.

2023-05-08

Tempest Security AB (publ.) har, genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB, efter konkurrensutsättning tecknat om avtalet med Stockholms tingsrätt avseende fem tingsrätter i Stockholm.

Det nya avtalet startar den 1 juni och löper i två år samt innefattar option om ytterligare två år med en total omsättning för den fulla avtalsperioden om ca 19 MSEK.

2023-04-05

Tempest Security AB (publ.) har genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tecknat avtal med Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) om leverans av bevakningstjänster.

Avtalet startade den 1 februari och löper i två år samt innefattar option om ytterligare två år fram till början av 2027 med en total omsättning för den fulla avtalsperioden om ca 6 MSEK.

2023-04-04

Tempest Security AB (publ.) har genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tecknat avtal med Värmdö kommun om fortsatt leverans av bevaknings- och personskyddstjänster.

Det nya avtalet löper i maximalt sex år från den 14 juni 2023 och beräknas omsätta ca 12 MSEK under den fulla avtalsperioden samt inkluderar option om utökad bevakning om ytterligare knappt 2 MSEK per år.

2023-03-27

Tempest Security AB (publ) har ingått partnerskap med InSupport Nätverksvideo AB och Ultinous för att med en innovativ artificiell intelligens (AI) baserad lösning för larmverifiering effektivisera larmmottagningen. Partnerskapet syftar till att öka effektiviteten och noggrannheten genom filtrering av falska och felaktiga larm och därmed minska  arbetsbelastningen för Tempests larmcentral. Sammarbetet stödjer Tempests värdeord om innovation och kvalitet, samtidigt som det bibehåller vårt åtagande att tillhandahålla högtillförlitliga säkerhetslösningar till våra kunderna .

2023-02-23
Regulatorisk

God tillväxt och bra lönsamhetsutveckling för helåret 2022