Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Flertal aktieköp av personer i ledande ställning i Tempest Security AB

Finansinspektionens register över insynsköp visar att flera personer i ledande ställning genomfört köp av aktier i Tempest Security AB (publ) efter det att kvartalsrapporten för fjärdekvartalet samt bokslutskommuniken presenterades den 20 februari.

Under de 6 veckor som gått har 27 transaktioner ägt rum med vilka 3 ledande befattningshavare ökat sina innehav.

Michael Silfverberg som är styrelseledamot har för totalt 132 650 kronor förvärvat 5306 aktier i bolaget.

Bolagets finanschef Eva-Lotta Iverstrand har förvärvat för 93 818 kronor innebärande 3506 aktier.

Carl Höglund, senior rådgivare och medlem i ledningsgruppen har under perioden förvärvat 6047 aktier för totalt 169 247 kronor.

Totalt har ledande befattningshavare förvärvat aktier för 395 715 kronor under perioden.

Alla förvärv skedde på öppna marknaden och är rapporterade till Finansinspektionen enligt gällande regelverk.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Filer för nedladdning