Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Framgångar inom handelssegmentet för Tempest Security

Tempest Security har tecknat avtal avseende bevakning av Stockholm Quality Outlet, en centrumanläggning i norra Storstockholm med start den 1 februari 2018.

Efter förhandlingar har Tempest Security fått förtroendet att leverera säkerhet till Stockholm Quality Outlet. Uppdragen kommer att omsätta ca 3 MSEK per år och innebär nyrekrytering av 6-7 nya medarbetare.

- Avtalet innebär en kraftig inbrytning inom den dynamiska handelssektorn i Stockholmsområdet säger Andrew Spry, vd på Tempest Security. Vidare innebär avtalet att vi får en utmärkt bas för att kunna leverera tekniska och personella tjänster till andra kunder inom och i närheten av centrumanläggningen, fortsätter Andrew.

Avtalet är flerårigt och bevakningsstart är den 1 februari 2018.

2018-01-02

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, vd
andrew.spry@tempest.se
070-931 25 03

Tempest Security AB är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser.