Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Helena Skarle tillträder som verkställande direktör för Tempest Security

Styrelsen i Tempest Security AB (publ.) har idag utsett Helena Skarle till verkställande direktör och koncernchef för Tempest Security med omedelbart tillträde. Helena Skarle är sedan februari 2022 tillförordnad verkställande direktör i bolaget.

Bolagets nuvarande verkställande direktör, grundare och tillika största aktieägare, Andrew Spry, kommer kvarstå som anställd i bolaget och tillträda en tjänst som Senior Advisor där han kommer att arbeta med bolagets strategi, förvärv och expansion samt finansiering. Bolagets valberedning kommer även i sitt kommande förslag till bolagsstämman föreslå att Andrew Spry väljs till styrelseordförande i Tempest Security. 

- Jag är glad över att få styrelsens förtroende att fortsätta utveckla Tempest tillsammans med Andrew och övriga medarbetare. Jag har varit engagerad i Tempest under det senaste året och i en tid som präglas av ökad osäkerhet ser jag att Tempest har mycket att bidra med. Jag ser fram emot att fortsätta leverera viktiga tjänster till våra kunder tillsammans med våra kompetenta och erfarna medarbetare säger Helena Skarle, tillträdande VD i Tempest Security. 

Helena Skarle är idag styrelseledamot i bolaget, hon har arbetat som rådgivare i den omorganisation Tempest Security initierade hösten 2021 samt är sedan februari 2022 tillförordnad VD under Andrew Sprys sjukfrånvaro.Helena Skarle har en mastersexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har bland annat ingått i koncernledningen för Handicare group samt som managementkonsult hos EY.  

-Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Helena i snart ett års tid och har stort förtroende för hennes förmåga att ta bolaget vidare i vår tillväxtresa. Helena är systematisk och processinriktad, kvalitéer vi behöver för att kunna förädla det vi har och genomföra det vi har framför oss. Jag ser fram emot att ta en mer strategisk roll i bolaget, att få möjligheten att arbeta med våra expansionsplaner och vägen mot att nå våra långsiktiga mål säger Andrew Spry, avgående vd, grundare och största ägare i Tempest Security AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle
Verkställande direktör
070-351 23 99 

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl 09:30.

 

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi finns även i Danmark, Norge, Tyskland, Turkiet och i USA samt med representation i Finland och Estland.

Filer för nedladdning