Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Insynshandel i Tempest Security AB (publ)

Efter att Tempest Security presenterade sin kvartalsrapport för första kvartalet 2023, den 25 maj 2023, har insynshandel skett av flera ledande befattningshavare. 

Thomas Löfving, bolagets tredje största ägare har av privatekonomiska skäl sålt 40 000 aktier. Efter försäljningen äger han fortsatt 1 853 840 aktier. Affären gjordes upp utanför marknaden och de sålda aktierna köptes av två, i bolaget befintliga, privata investerare vilka önskade öka sitt innehav i Tempest Security. 

Insynsköp på marknaden har dessutom skett av följande ledande befattningshavare: 

Andrew Spry, grundare och styrelseledamot - 2000 aktier 

Helena Skarle, verkställande direktör - 1000 aktier 

Carl Höglund, senior adviser - 2759 aktier  

 

Samtliga transaktioner är rapporterade till Finansinspektionens insynsregister. 

För ytterligare information kontakta: 

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ) 
010-4577760 

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se 

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi är etablerade i Storbritannien, Turkiet, Danmark och USA. 

Filer för nedladdning