Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Med anledning av COVID-19 och Corona

Påverkan på verksamheten och åtgärder vidtagna

Tempest Security gör bedömningen att den pågående hälsokrisen i stora drag ej påverkar vår verksamhet.

Vi kan notera en viss avmattning i nyförsäljningen, inte genom minskat intresse utan genom uppskjutna beslut hos våra kunder. Vi märker även en ökad mängd förfrågningar på bevakningstjänster som kunder vill kunna avropa i det fall samhällsutvecklingen skulle förvärras med ökade krav på social distansering eller om det utvecklas social oro.

Vår leverans av bevakningstjänster har till viss del förändras. Vissa uppdrag i publik miljö har dragits ner till följd av att kunderna under rådande omständigheter ej kan bedriva verksamhet. Denna personal har till stor del kunnat absorberas på andra uppdrag genom att vi minskat användandet av underleverantörer och timanställda utan istället utför jobb med fast anställd personal.

Inom vissa driftsenheter och vissa kunder på särskilda tjänster har vi märkt av minskad orderingång. Detta har till del hanterats genom att allokera berörd personal till andra kunder och typer av uppdrag där efterfrågan är oförändrad eller ökar. På vissa driftsenheter har begränsade korttidspermitteringar genomförts då många av våra uppdrag kräver särskilda kompetenser, behörigheter och auktorisationer så personal inte kan flyttas.

Vi ser en viss kostnadsökning till en följd av ökning av sjukskrivningar, övertidsarbete samt skyddsåtgärder som vidtagits. Vi har dock varit förskonade från större mängder sjukskrivningar.

För att möta förändringarna och ökade kostnader arbetar vi brett med att se över våra utgifter och vart vi kan spara för att kunna ha en kontinuitet och uthållighet även om denna samhällspåfrestning blir långvarig. Bland de viktiga verktygen vi använder märks främst schemaändringar för att balansera mellan kunder med ökad respektive minskad efterfrågan, korttidspermitteringar samt en översyn av hur vi använder underleverantörer, övertid med mera. Personal har uppmuntrats till att ta ut sparad semester.

-Vi har att anpassa vår organisation efter dessa förändringar och jag ser att det kommer att påverka vår planerade omsättningstillväxt. Samtidigt väntar jag mig att vår positiva lönsamhetsutveckling fortsätter allteftersom våra automatiska och skalbara tjänster blir en alltmer viktig komponent i vårt utbud, säger Andrew Spry VD för Tempest Security.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08:30 CET

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Filer för nedladdning