Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Scandic Hotels väljer Tempest Security för flera hotell i Stockholms city

Tempest levererar från den 1 april premiumsäkerhet till nyöppnade Scandic Continental, Scandic Grand Central och Scandic Anglais.

Scandic Hotels har efter förhandlingar valt Tempest Security som leverantör av säkerhet till sina hotell i Stockholms city. Avtalet omfattar ett antal hotell där säkerhetsleveranserna startar vid olika tidpunkter.

Leveranserna till Scandic Continental, Grand Central och Anglais startade den 1 april och omfattar entrévärdar samt ordningsvakter. Avtalet syftar till att ge en högt kvalificerad och serviceorienterad säkerhet. Detta i linje med Scandic Hotels höga krav och förväntningar. Avtalet kommer totalt att sysselsätta ett fyrtiotal medarbetare som leds av en dedikerad Duty Manager och ansvariga gruppledare på varje hotell.

- Sedan tidigare ansvarar Tempest för säkerheten på ett antal hotell i Stockholmsområdet. Det här avtalet är ytterligare ett kvitto på att den mycket krävande hotellmarknaden uppskattar vår säkerhetskompetens och servicevilja, säger Andrew Spry, vd för Tempest Security.

- I denna upphandling har vi valt att hitta en annan nivå på vår security än tidigare. Vi ser ett behov av att kunna erbjuda våra kunder andra säkerhetstjänster och vi ser också ett behov av att kunna erbjuda vår personal security support dygnet runt. Därför valde vi att anlita Tempest för deras vilja att lyssna på de olika hotellens specifika krav och önskemål men också för att de visat ett genuint intresse för oss på Scandic och delar våra värderingar. Vi har såväl höga förväntningar på själva leveransen som på de nya möjligheter som ett avtal som detta innebär. Scandic är och kommer att fortsätta vara en säker plats att vara på. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla säkerhet och service för våra cityhotell i Stockholm, säger Peter Claeson, koncernsäkerhetschef för Scandic Hotels.

2016-04-07

För mer information:
Andrew Spry, vd för Tempest Security AB
070-931 25 03

Tempest Security levererar sedan 2009 bevaknings- och säkerhetstjänster. Vi är i dag ett av Sveriges tio största bevakningsföretag. Som uppstickare på marknaden ställer vi stora krav på oss själva att vara flexibla, nytänkande och lösningsorienterade. Vi är heltäckande och levererar allt från väktare till personskydd, parkeringstjänster, säkerhetstekniska funktionslösningar och risk management. Tempest Security ingår i Tempestgruppen som i övrigt består av säkerhetsteknik, säkerhetsutbildning och vissa FM-tjänster.