Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Strategiska rekryteringar, nya samarbetsavtal och utökade tjänster fortsätter bygga grunden för nästa generations säkerhetsbolag

Tempest Security AB (publ) accelererar nu sin nya satsning på särskilda tjänster genom att rekrytera Mikael Tärnlund som ny Head of Special Services. Tärnlund har en mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen både nationellt och internationellt.

Vidare rekryterar Tempest Security även Andreas Ahnlund som Operations Manager för resesäkerhet. Ahnlund har även han en mångårig erfarenhet samt ett stort kontaktnät från säkerhetsbranschen både nationellt och internationellt.

- Dessa rekryteringar är ett strategiskt och viktigt nästa kliv i vår satsning på vad vi kallar särskilda tjänster och vårt arbete i att höja säkerhetsfrågornas plats i kundernas värdekedja säger Andrew Spry, VD på Tempest Security.

- Tempest Security med deras uttalade strategi om att satsa på kvalitativt säkerhetsarbete; satsningen på särskilda tjänster och möjligheterna som finns genom den redan existerande larmcentralen skapar unika möjligheter till att kostnadseffektivt tillmötesgå kundernas höga krav på tillgänglighet och kvalitet. Det är med en stor tillförsikt på framtiden som jag tackade ja till denna utmaning. Jag har en stark tro på Tempest Securitys helhetskoncept och ser med glädje fram mot de kommande åren säger Mikael Tärnlund, tillträdande Head of Special Services.

- Det är mycket inspirerande att få möjligheten att utveckla trygghetslösningar för anställda; både de som reser internationellt och rör sig inom landet. Att få snabb och konkret information kan vara avgörande vid händelse av kriser och incidenter. Tempest Security har med sin befintliga Larmcentral / Security Operation Center en fantastisk möjlighet att erbjuda en högkvalitativ 24/7 hantering av uppkomna situationer. Tempest Securitys ambition att vara en global aktör leder till en unik lösning som kan följa kunderna varhelst de vill verka. Med min långa internationella erfarenhet och kontaktnät blir detta en mycket slagkraftig kombination säger Andreas Ahnlund ny Operations Manager.

Tempest Securitys nya medarbetare påbörjar sina anställningar 1 september 2018.

Tempest Security har även tecknat ett samarbetsavtal med Global Warning System AB (GWS) angående deras managementsystem och applikation Safeture. Tempest Security kommer genom detta avtal få tillgång till att i eget namn marknadsföra och sälja GWS tjänster för trygghetsskapande.

Safeture är en plattform för att informera och lokalisera dina anställda i händelse av kris - oavsett om det är på resa eller hemma.

- Det som tidigare var det otänkbara är inte längre det. Företag och dess anställda måste alltid vara beredda på att möta olyckor, naturkatastrofer, vardagsbrott och terrorism. Svenska företag är globala och vart än det otänkbara inträffar måste man vara förberedd på att sin personal finns där. Duty of care begreppet har och kommer att få en allt större betydelse för hur svenska arbetsgivare måste agera för att vara attraktiva på marknaden. Vi tror att vi med våra nya anställda, produkter och tjänster står rätt för att möta denna nya efterfrågan säger Andrew Spry.

Safeture kommer att integreras mot Tempest Securitys larmcentral som i och med detta tar första steget från att vara en traditionell larmcentral till att bli ett Security Operation Center, SOC - detta för att möta kundernas krav på morgondagens säkerhetsarbete.

I affärsområdet Särskilda tjänster ingår förutom resesäkerhets- och konsultationstjänsterna även Tempest Securitys personsäkerhetstjänster samt våra dotterbolag Gothia Protection Group (GPG), Nordic Protection Academy (NPA) och i- Corporate Risk Consultants (i-CRC). Utöver de svenska kontoren i Stockholm och Göteborg finns verksamheten etablerad i Finland, Norge, Tyskland, Turkiet och Storbritannien.

2018-05-14

För mer information, vänligen kontakta:
Andrew Spry, VD
andrew.spry@tempest.se
Tel. 072 - 454 14 30

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en komplett säkerhetspartner. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, säkerhetsledning och konsultation, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Tempest Security är etablerade i Sverige, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser.