Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest fortsätter växa snabbt med god lönsamhet

2015 har varit ett år av fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet för Tempest. Gruppens totala omsättning växte med 78 % och nådde cirka 94 MSEK, exklusive internomsättning. Total omsättning var 108 MSEK.

Den starkaste organiska tillväxten finns inom säkerhet. Tempest Security AB rapporterar 73 MSEK i omsättning, upp 79 % mot året innan. Rörelsemarginalen nådde 7,3 % jämfört med 3,6 % föregående år. Övriga bolag går också starkt framåt. Bemanning och övriga tjänster växte med cirka 20 % och visar ett positivt resultat. Utbildning är ännu en begränsad andel av gruppens omsättning men visar god lönsamhet. Teknik har växt kraftigt men har tyngts av höga kostnader under framförallt årets första hälft. En bättre kostnadsbalans nådde inom teknik i slutet av 2015, vilket är positivt.

- Vi är mycket glada över årets resultat, säger VD Andrew Spry. Under de första månaderna 2016 fortsätter vi visa mycket stark tillväxt och hög lönsamhet. Vi har all anledning att tro att vi ska fortsätta att växa med högt tempo under året som kommer.

2016-02-15

För mer information:
Andrew Spry, vd
070-931 25 03

Tempest Security levererar sedan 2009 bevaknings- och säkerhetstjänster. Vi är i dag ett av Sveriges tio största bevakningsföretag. Som uppstickare på marknaden ställer vi stora krav på oss själva att vara flexibla, nytänkande och lösningsorienterade. Vi är heltäckande och levererar allt från väktare till personskydd, parkeringstjänster, säkerhetstekniska funktionslösningar och risk management. Tempest Security ingår i Tempestgruppen som i övrigt består av säkerhetsteknik, säkerhetsutbildning och vissa FM-tjänster.