Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest förvärvar E.S.T Protect

Ägarna till Tempest Sverige AB och E.S.T Protect AB har beslutat att gå samman med sina säkerhetstekniska verksamheter. Genom detta tillförs Tempest Solutions ytterligare kunder och säkerhetsteknisk kompetens.

- För mig som arbetat med Probus sedan 1999 och sedan hösten 2014 som chef för Tempest Solutions har E.S.T Protect många intressanta kunder och en hög säkerhetsteknisk kompetens. Tillsammans blir vi en starkare partner för våra gemensamma kunder säger Richard Hellkvist chef för Tempest Solutions.

- För mig på E.S.T Protect känns det väldigt rätt att ta steget till en lite större organisation med flera kompetenta medarbetare att arbeta tillsammans med. Tillsammans kommer vi att leverera ännu mera kompletta säkerhetstekniska lösningar för marknaden. Dessutom finns ju både väktare och åtgärdscentral att tillgå dygnet runt på Tempest säger Kim Weidersjö ägare och VD för E.S.T Protect AB.

För ytterligare information kontakta:
Richard Hellkvist, chef Tempest Solutions, 070-983 98 88
Kim Weidersjö, E.S.T Protect, 073-512 91 29

Tempest Security levererar sedan 2009 bevaknings- och säkerhetstjänster. Vi är i dag ett av Sveriges tio största bevakningsföretag. Som uppstickare på marknaden ställer vi stora krav på oss själva att vara flexibla, nytänkande och lösningsorienterade. Vi är heltäckande och levererar allt från väktare till personskydd, parkeringstjänster, säkerhetstekniska funktionslösningar och risk management. Tempest Security ingår i Tempestgruppen som i övrigt består av säkerhetsteknik, säkerhetsutbildning och vissa FM-tjänster.