Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Group rekryterar Patrik Bengtsson

Patrik Bengtsson har utsett till vice VD för Tempest Group. 

Patrik har en lång bakgrund inom säkerhetsbranschen. Han var hos Securitas fram till 2007 då han anställdes av G4S Cash Solutions som Driftchef. Patrik har sedan dess arbetat hos G4S Security Services i allt högre ansvarsbefattningar. Senast var Patrik affärsområdeschef för Region Öst. Parallellt med det arbetet har Patrik studerat till Marknadsekonom på IHM. 

"Vi är mycket glada över att Patrik väljer att börja hos oss. Han har en gedigen bakgrund inom bevakning och tillför både stor kunskap, starkt driv och en syn på kund, personal och kvalité som ligger nära vår egen. Patrik har varit en mycket viktig part i G4S framgångar och kommer vara ett starkt kort för att ta Tempest vidare från regional till nationell aktör." 

För ytterligare information kontakta
Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Om Tempest Group
Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget cirka 100 anställda och omsätter runt 25 MSEK årligen.