Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Group rekryterar Patrik Bengtsson

Patrik Bengtsson har utsett till vice VD för Tempest Group. 

Patrik har en lång bakgrund inom säkerhetsbranschen. Han var hos Securitas fram till 2007 då han anställdes av G4S Cash Solutions som Driftchef. Patrik har sedan dess arbetat hos G4S Security Services i allt högre ansvarsbefattningar. Senast var Patrik affärsområdeschef för Region Öst. Parallellt med det arbetet har Patrik studerat till Marknadsekonom på IHM. 

"Vi är mycket glada över att Patrik väljer att börja hos oss. Han har en gedigen bakgrund inom bevakning och tillför både stor kunskap, starkt driv och en syn på kund, personal och kvalité som ligger nära vår egen. Patrik har varit en mycket viktig part i G4S framgångar och kommer vara ett starkt kort för att ta Tempest vidare från regional till nationell aktör." 

För ytterligare information kontakta
Andrew Spry, andrew.spry@tempest.se

Om Tempest Group
Tempest Group levererar helhetslösningar inom bevakning och fastighetsservice sedan 2004. Bolagen har under de senaste åren växt kraftigt och har i dagsläget cirka 100 anställda och omsätter runt 25 MSEK årligen.

2013-08-12

Tempest Security AB har fått fortsatt förtroende som leverantör av bevaknings- och störningsjourtjänster åt Botkyrkabyggen i Stockholm. Uppdraget består av stationära och mobila bevakningstjänster, pågår under fyra år och påbörjas hösten 2013. Uppdragets värde under kontraktstiden bedöms uppgå till 8 MSEK.

2013-05-08

Tempest Security har rekryterat Lennarth Ädel som vice VD med ansvar för att starta och utveckla bolagets enhet för specialtjänster inom bevakning. Bolaget har per dagens datum erhållit auktorisation från Länsstyrelsen för att tillhandahålla personskydd. Tempest Security har som mål att vara en helhetsleverantör inom säkerhet, vilket gör tjänsteutökningen till en naturlig del i företagets utveckling. Ädel har nära 30 års branscherfarenhet varav de tolv senaste åren som ansvarig för personskydds- (CPU) och specialtjänster.

2013-02-27

Tempest Security har haft en fortsatt god tillväxt under året som gått. Omsättningen ökade under 2012 med över 50% och uppgick till 16,5 MSEK (10,5 MSEK). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) mer än tredubblades och EBITDA-marginalen uppgick till 8% (4%).

2012-10-24

Tempest Security AB beviljades den 24 oktober 2012 medlemskap i SWEGUARD.

<<
1
...
24
25
26
27
>>