Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest redovisar hög tillväxt och starkt resultat 2013

Under 2013 ökade vår omsättning med cirka 40% till nära 43 MSEK (31 MSEK). Ökningen kommer i huvudsak från organisk tillväxt. Viktiga nya kunder året är bland annat MIDROC, Uppsala Läns Landsting och Sheraton. Ett mindre förvärv, utbildningsbolaget Gregers Transkonsult AB, skedde i slutet av året.

Rörelseresultatet ökade markant under 2013. Tidigare investeringar i ökad omsättning tillsammans med resultatförbättrande åtgärder lyfte vår rörelsemarginal (EBIT) till 9% (5%).

Begränsat investeringsbehov i anläggningstillgångar och vidare arbete med att förbättra rörelsekapitalet ledde till en ytterligare förstärkning av vår balansräkning. Bolagen har sedan start varit skuldfria och vi står i slutet av 2013 rustade med en god nettokassa för fortsatta satsningar.

- 2013 var ett oerhört starkt år med god tillväxt och förbättrad lönsamhet, säger VD Andrew Spry. Vi har mycket att glädjas över för året, inte minst de nya kunder som vi inlett samarbeten med och många nya duktiga medarbetare. Tillskotten har gjort att vi stärkt vår position som en ledande regional leverantör av bevakningstjänster med hög kvalité.

Vårt kraftfulla erbjudande, fina kundportfölj och kompetenta samt engagerade medarbetare gör att vi har stor tilltro till framtiden, fortsätter Andrew Spry. Det kommande året ser ut att bli minst lika spännande. Vi har hitintills i år redan tecknat avtal med Unibail-Rodamco, Solvalla, Engelska Ambassaden, Axfood och många fler, vilket är mycket positivt. Den fortsatt goda tillväxten har gjort att vi satsar ytterligare på att stärka upp vår organisation för framtida utmaningar. 2014 blir ännu ett spännande år.

Tempest Security hanterar sedan 2009 de bevakningstjänster som ingår i Tempest Groups helhetslösningar. Bolaget sköter allt från stationär- och butiksbevakning, rondering, kameraövervakning och larmutryckning till parkeringsbevakning, skydds- och ordningsvakter och mycket mer.

Tempest Security skräddarsyr en enhetlig och täckande lösning efter kundens behov. Utöver säkerhetsutbudet har bolaget även ett antal specialtjänster, till exempel utbildning av kundens personal för att skapa en tryggare arbetsplats. Uppgifterna samordnas efter kundens önskemål med andra tjänster från bolagen inom Tempest Group.