Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) återkallar förslag till ändring i bolagsordningen

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) föreslog i kallelse till årsstämma den 23 maj 2024 att bolagsordningen skulle ändras för att möjliggöra för bolaget att framöver kunna hålla stämma digitalt.

Avsikten med den föreslagna ändringen var att ge bolaget handlingsfrihet att potentiellt nyttjas enbart under mycket särskilda omständigheter, men att annars traditionsenligt hålla årsstämma fysiskt i bolagets lokaler.

Efter konstruktiva diskussioner med institutionella ägare har styrelsen bedömt att det inte är nödvändigt att genomföra den föreslagna förändringen, utan istället förlita sig på den flexibilitet som i övrigt erbjuds i aktiebolagslagen. Förslaget kommer därför inte tas upp för omröstning vid årets stämma. 

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Filer för nedladdning