Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Markant resultatförbättring med fortsatt hög tillväxt

Kortfattat gör vi ett fantastiskt kvartal - vi ökar vår omsättning och förbättrar vår lönsamhet. Med en omsättning på 79,2 miljoner (59,1) är det en försäljningsökning på 34% för perioden från föregående år. På EBITDA nivå är bolaget i kvartalet lönsamt med över 2 miljoner i positivt resultat.

"Tredje kvartalet visar att vi är på rätt väg och att vårt arbete för att förbättra lönsamheten fortlöper enligt plan. Vi ser en hög aktivitet i alla våra affärsområden och att det kommer att fortsätta driva en positiv utveckling i omsättning och resultat" säger Andrew Spry, VD på Tempest Security.

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 34% till 79,2 (59,1) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var 2,1 (-0,1) MSEK.
 • Periodens resultat var -0,3 (-2,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,0 (0,8) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 26% till 203,7 (162,2) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -8,7 (-11,4) MSEK.
 • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,5) MSEK uppgick EBITDA till -5,8 (-10,9) MSEK.
 • Periodens resultat var -16,6 (-17,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16,0 (-19,4) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Tecknat avtal med Atrium Ljungberg med avtalsvärde om 30 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Tempest Security utsågs till DI Gasell för femte gången.

Ord från VD

Vändning mot lönsamhet i tredje kvartalet

Under tredje kvartalet har vi tydligt kunnat visa den vändning mot lönsamhet jag sagt att vi ska nå under andra halvåret 2019. Åtgärder för att förbättra vår lönsamhet har gått enligt plan och efter vårens omfattande uppstartskostnader är vi tillbaka på en mer rimlig nivå. Den fortsatt höga tillväxten har också bidragit positivt. Historiskt har tredje kvartalet alltid visat årets starkaste resultat. Säsongsmässiga faktorer påverkar även i år, men den positiva utvecklingen är ett styrketecken. Viktigt att komma ihåg är att vinterhalvåret säsongsmässigt är svagare, inte minst årets första kvartal, men den vändning vi gjort mot lönsamhet kommer att vara tydlig under de kommande kvartalen. För 2020 räknar vi med en fortsatt positiv utveckling på sista raden.

Jag är mycket stolt över allt vi åstadkommit under året som gått. Hela organisationen har gjort fantastiska insatser för att ta oss dit vi är och vi fortsätter i samma riktning framåt.

Ett annat viktigt område är våra satsningar utanför Sveriges gränser. Vi arbetar aktivt på att stärka vår roll i Europa, med målet att vara en pan-europeisk leverantör av högkvalitativa säkerhetstjänster. De satsningar vi redan gjort tillsammans med våra kunder börjar redan ge ett positivt resultat och jag ser fram emot att kunna beskriva i större detalj framöver allt spännande som händer. Jag ser att vi tydligt rör oss mot våra finansiella mål om 500 MSEK i omsättning 2022 och en långsiktig EBITDA-marginal om 10%.

Stockholm 2019-11-07
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https//investor.tempest.se.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08.45 CET.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.