Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) ny bevakningsleverantör åt Nationalmuseum och förlänger avtal med Moderna Museet

Tempest Security AB har genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tilldelats avtal om bevakningstjänster med Nationalmuseum. Genom samma upphandling förlängs även avtalet med Moderna Museet.

Avtalet sträcker sig i upp till 6 år, inklusive optionsår.

Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum. Det är också en statlig myndighet med uppgift att främja konsten. I samlingarna finns måleri, skulptur, miniatyrer, konsthantverk, design, teckningar, grafiska blad och porträttfotografier. Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och fram till idag.

Moderna Museet är ett av Europas ledande museer för modern och samtida konst. Museet samlar, bevarar och ställer ut konst från 1900-talets början samt fotografier från 1840 och framåt.

- Vi är väldigt stolta att vi har fått förtroende att ansvara för säkerheten på dessa museer. Vi ser detta som ett bevis på vår leveransförmåga och kvalitéstänk, säger Anders Lundström, VD Tempest Security Sverige AB.

- Det är glädjande att se att vi fortsätter vinna förtroende hos nya kunder och befintliga förlänger avtalen. Det är en signal på att vårt kvalitétstänk och säkerhetsapproach uppskattas på marknaden, säger Helena Skarle, VD Tempest Security AB. 

Avtalet träder i kraft 1 december 2024. Uppdraget innebär bevakning i museimiljö.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Filer för nedladdning