Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) tecknar avtal om bevakning av EU-myndighet.

Tempest Security har genom sitt dotterbolag Tempest Security Sverige AB tecknat avtal om ett större bevakningsuppdrag hos en den europeiska smittskyddsmyndigheten, European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, i Stockholm.

Tempest Security har haft avtalet om bevakningen av ECDC även under föregående avtalsperiod och har nu, efter en konkurrensutsättning, erhållit uppdraget för ytterligare en avtalsperiod.

Avtalet sträcker sig upp till 4 år med ett maximalt avtalsvärde om 64 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, VD Tempest Security Sverige AB
Anders.lundström@tempest.se

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi är etablerade i Storbritannien, Turkiet, Danmark och USA.

Filer för nedladdning