Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) tecknar betydande avtal om personskydd med Stockholms Stad

 Tempest Security AB (publ) tecknar betydande avtal om personskydd med Stockholms Stad 

Tempest Security AB (publ) har erhållit tilldelningsbeslut rörande personskydd med tillhörande tjänster från Stockholms Stad. Avtalet beräknas omsätta cirka 3-4 miljoner kronor per år under en period av upp till fyra år inklusive optionsår.

-Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet, säger Andrew Spry, affärsområdeschef för Risk Solutions. -Detta avtal inte bara stärker vår position som en ledande leverantör av personskydd, utan visar också på vår förmåga att tillgodose komplexa och krävande säkerhetsbehov fortsätter Spry.

Personskydd är en av de mest kritiska tjänsterna inom säkerhet och Tempest Security har genom åren byggt upp en stark expertis inom detta område. Genom att tillhandahålla högkvalitativa personsäkerhetstjänster bidrar vi inte bara till säkerheten för våra kunders personal och verksamhet, utan stärker även vårt rykte som en pålitlig och innovativ säkerhetspartner.

- Vår förmåga att anpassa våra tjänster efter specifika kundbehov och vår höga leveransförmåga gör oss till ett attraktiv val för kunder med höga säkerhetskrav. Vi är väldigt tacksamma för förtroendet och ser fram emot att arbeta tillsammans med Stockholm Stad och stärka vår position inom personskydd. avslutar Helena Skarle, VD Tempest Security AB. 

Leveransen av tjänsterna påbörjas inom kort och löper i 4 år vid fullt utnyttjande av avtalsoptioner.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Filer för nedladdning