Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security AB (publ) tecknar samarbetsavtal med Basalt AB

Tempest Security har tecknat ett samarbetsavtal med Basalt så att företagen tillsammans kan erbjuda så väl sina befintliga som nya gemensamma kunder en helhet inom säkerhetsområdet.

Basat är ett svenskägt företag som är experter på verksamhetsskydd. Detta omfattar bland annat IT-säkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap och totalförsvarsfrågor.

Genom en fördjupad samverkan inom cybersäkerhet, fysisk säkerhet, säkerhetsskydd och personsäkerhet kan information, kunskap och erfarenheter nyttjas mer effektivt. Därför har Tempest Security och Basalt intensifierat och konkretiserat sin samverkan kring frågor runt dessa erbjudanden.

-Fysisk säkerhet och cybersäkerhet kommer allt närmre varandra. Med regler som nya säkerhetsskyddlagen, NIS-dirketivet och ISO2700x standarder ser vi att de områden där Tempest och Basalt erbjuder tjänster allt oftare kompletterar varandra. Det känns bra att nu kunna erbjuda dessa typer av tjänster till båda företagens befintliga och nya kunder säger Andrew Spry VD i Tempest Security

-Vi är oerhört glada över det här avtalet som tillsammans positionerar oss som en komplett leverantör av säkerhet till kritisk infrastruktur och samhällsviktig verksamhet. Alla med samhällsviktig information måste aktivt arbeta med säkerhet på bred front för att uppfylla nya krav. Vi ser fram emot att samarbeta med Tempest för att hitta skräddarsydda lösningar och på så sätt stärka våra kunders säkerhet och resiliens säger Nicklas Haglund VD på Basalt

Avtalet är ett ramavtal och har inget estimerat värde.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Norge.

Filer för nedladdning