Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security årsredovisning för 2023 publicerad

Tempest Security AB (publ) meddelar i dag att årsredovisningen för 2023 är publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://investor.tempestgroup.se/

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Filer för nedladdning