Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security erhåller tilldelningsbeslut från Kammarkollegiet avseende bevaknings- och larmcentraltjänster.

Kammarkollegiet har genomfört en ramavtalsupphandling avseende bevaknings- och larmcentralstjänster. Tempest Security Sverige AB ("Tempest"), ett helägt dotterbolag till Tempest Security AB (publ), har tillsammans med andra leverantörer, tilldelats samtliga 22 anbudsområden. 21 områden avser bevakningstjänster i landets samtliga län och 1 anbudsområde avser det rikstäckande avtalsområdet larmcentralstjänster. Ramavtalet ger möjlighet att delta i en förnyad konkurrensutsättning mot övriga leverantörer i respektive anbudsområde. 

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 1,3 miljarder kronor under hela avtalsperioden, som löper under 48 månader med start den 1 april 2023.  

Tempest har redan varit ansluten till detta avtal och vilket nu efter upphandlingsprocess förlängts. Tempest hade sedan tidigare 9 län samt det rikstäckande avtalsområdet larmcentraltjänster vilka vi även framgent har. De 9 befintliga geografiska områdena samt 12 ytterligare områden (län) som tillkommit möjliggör för Tempest att behålla befintliga intäkter liksom att fragment få möjlighet att offerera i ytterligare upphandlingar vilka avropsberättigade myndigheter genomför. Tempests befintliga uppdrag avropade under det tidigare ramavtalet löper vidare i enlighet med det förra ramavtalets villkor. 

Totalt uppgår antalet ramavtalsleverantörer, i de områden där Tempest har fått tilldelning, till 6-10 stycken och tilldelningen av enskilda uppdrag sker genom förnyad konkurrensutsättning. Det är svårt att exakt uppskatta hur stor del av det totala ordervärdet som kommer att tillföras Tempest, eftersom det finns totalt 21 olika anbudsområden inkluderade i upphandlingen och flera leverantörer ingår i varje anbudsområde. 

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, VD Tempest Security AB (publ)
helena.skarle@tempestsecurity.com

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

Filer för nedladdning