Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security förvärvar Örestads Industribevakning och förstärker erbjudandet i Skåne

Tempest Security AB (publ) har idag genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB undertecknat ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Örestads Industribevakning AB. Säljarna (fyra privatpersoner) kommer fortsatt att vara aktiva i Örestads Industribevaknings verksamhet. Säljarna tillsammans med Örestads Industribevakning äger idag 100 procent av Malmö Industrivakter Handelsbolag. Före tillträdet av aktierna kommer Örestads Industribevakning att från säljarna förvärva samtliga andelar i Malmö Industrivakter. Bolagen tillför utöver traditionella bevakningstjänster även kompetens och erfarenhet inom fastighetsjour och parkeringsövervakning. Med förvärvet stärker Tempest erbjudandet ytterligare genom expansion i Skåne och Öresundsregionen som är ett strategiskt tillväxtområde för Tempest Securitys svenska verksamhet. Förvärvet innebär även att Tempest-koncernen utökar med auktorisation för värdetransport vilket kompletterar befintliga auktorisationer. De förvärvade bolagen är baserade i Malmö.

För räkenskapsåret 2020/2021 förväntas Örestads Industribevakning tillsammans med Malmö Industrivakter att generera en omsättning om 38,3 miljoner kronor, med en EBITDA om 5,7miljoner kronor motsvarande en EBITDA marginal om 15%.

Tempest förväntan är att bolagen, genom förvärvet, under 2022 kommer att tillföra Tempest-koncernen en omsättning på ca 34 miljoner kronor med god lönsamhet samtidigt som bolagens totala erbjudande inom säkerhetsmarknaden breddas väsentligt.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 24 miljoner kronor vilken erläggs kontant och finansieras med egen kassa.

Örestads Bevakning är ett av Sveriges äldsta bevakningsbolag och grundades redan 1966 och har därmed gått in i sitt 6:e decennium som bevakningsföretag.

- Genom förvärvet av Örestads Industribevakning stärker Tempest ytterligare sin position inom bevakningstjänster. Vi vidareutvecklar nu Tempest och Örestads nuvarande affärer och blir en ännu mer komplett leverantör i en bransch med hög efterfrågan, säger Andrew Spry, koncernchef i Tempest Security.

- Örestads Industribevakning har med sina väl inarbetade kundrelationer under decennier levererat sina tjänster med hög kundnytta och det är vår tro att vi tillsammans skall kunna utöka vår gemensamma verksamhet i regionen. Det finns en stor uppsida i affären genom konsolidering av vissa tjänster och den kompetensöverföringen vi kan ge varandra förväntas stärka båda parter, fortsätter Andrew Spry

Givet att tidsplanen följs kommer bolagen att konsolideras med Tempest Security från den 15 oktober 2021.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl 08:00.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA

Filer för nedladdning