Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security genomför en riktad nyemission inom ramen för förvärvet av Dynamic Security Solutions

Styrelsen för Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") har idag den 1 april 2022, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission till James Mennuti om 263 602 aktier. Emissionen har skett i samband med tillträdet av Dynamic Security Solutions Inc. och som har kommunicerats genom Bolagets publicerade pressmeddelande den 8 mars 2022. Köpeskillingen i förvärvet uppgår till sammanlagt 2 900 000 USD vilket erläggs med 2 150 000 USD kontant och 750 000 USD i nyemitterade aktier i Bolaget.

Emissionen har således skett i syfte att erlägga den del av köpeskillingen som motsvarar 750 000 USD i nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen per aktie uppgick till 26,865 SEK. Priset har fastställts, i enlighet med förvärvsavtalet, på basis av den volymviktade genomsnittspriset på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 mars 2022 till den 29 mars 2022, dvs tio handelsdagar. Växelkursen mellan USD och SEK har fastställts till 9,4424 på basis av Sveriges Riksbanks officiella noterade genomsnittskurs mellan USD till SEK under samma period om tio handelsdagar. Betalning har skett genom kvittning av den fordring som James Mennuti har på Bolaget om 750 000 USD motsvarande 7 081 785 SEK.

Efter att registrering av nyemissionen har genomförts hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till 10 483 549 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 048 354,90 SEK.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, tf VD Tempest Security AB (publ)
helena.skarle@tempestsecurity.se
070-351 23 99

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

Filer för nedladdning