Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering i samarbete med InSupport och Ultinous, vilket minskar mängden falsklarm med upp till 80%

Tempest Security AB (publ) har ingått partnerskap med InSupport Nätverksvideo AB och Ultinous för att med en innovativ artificiell intelligens (AI) baserad lösning för larmverifiering effektivisera larmmottagningen. Partnerskapet syftar till att öka effektiviteten och noggrannheten genom filtrering av falska och felaktiga larm och därmed minska  arbetsbelastningen för Tempests larmcentral. Sammarbetet stödjer Tempests värdeord om innovation och kvalitet, samtidigt som det bibehåller vårt åtagande att tillhandahålla högtillförlitliga säkerhetslösningar till våra kunderna .

Tempest Security, har i likhet med andra aktörer i säkerhetsindustrin, tidigare upplevevt en stor mängd falsklarm från kameraanläggningar detta då Sverige har varierande och ofta hårda väderförhållanden En av de utmaningarna vi har haft är har varit att att hitta en lösning som är tillförlitlig även vid dåligt väder och som inte skapar tidskrävande falsklarm. Tempest Security vände sig till InSupport för att få hjälp att hitta den bästa AI-drivna larmfiltreringslösningen i syfte att minska arbetsbelastningen på larmcentralens personal.

 

InSupport Nätverksvideo AB har sedan tidigare ett långsiktigt partnerskap med Tempest Security rörande infrastruktur och privata- och säkra molntjänster. För att hitta den bästa  lösningen inledde InSupport och Tempest Security ett gemensamt projekt med ett 12-månaders fältförsök med olika AI-lösningar, där flera fabrikat och lösningar testades i verkliga förhållanden.

 

Efter genomförta tester beslöt Tempest Security och InSupport att implementera "U-Filter" från Ultinous - ett svenskt-ungerskt AI- programvaruföretag. U-Filter är Ultinous prestigeprodukt för larmcentraler vilken använder en analysteknologi vilken gör lösningen lättanvänd och extremt skalbar. Lösningen säkerställer samtidigt en unik exakthet även i utmanande vädervillkor. U-Filter är ej beroende av specifika videoövervakningssystem utan kan användas med de flesta förekommande lösningar hos våra kunder och kräver inte någon molnåtkomst, vilket var avgörande för Tempest Security och säkerheten för Tempest kunder.

 

-U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i vår larmcentral och effektiviteten vi förväntas och hoppas på uppnås nu. I de tester som har genomförts har cirka 80% av de falsklarmen, vi tidigare hade har nu filtrerats bort . Detta möjliggör för vårt team att prestera på sitt bästa och fokusera på larm som verkligen behöver uppmärksammas. - Janne Rastas, försäljningsansvarig Tempest Security Sverige AB.

"Vi är mycket glada över att ha blivit valda av Tempest och InSupport och känner oss trygga med de affärsmässiga fördelarna som U-Filter tillför vårt växande antal samarbetspartners. Det känns fantastiskt att leverera innovativa lösningar som ger mätbara fördelar till våra partners och deras kunder varje dag." - Tibold Balogh , VD Ultinous

För ytterligare information:

Janne Rastas, försäljningsansvarig,
Tempest Security Sverige AB
Janne.rastas@tempest.se

Tempest Securitys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

Tempest Security's Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0) 8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi är etablerade i Storbritannien, Turkiet, Danmark och USA.

Filer för nedladdning