Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security ingår samarbetsavtal med Offentlig Säkerhet i Sverige AB

Tempest Security AB (publ) och Offentlig Säkerhet i Sverige AB, leverantör av tekniska säkerhetsprodukter, har ingått ett strategiskt samarbetsavtal kring personlarmstjänster.

Samarbetsavtalet innebär att Tempest Securitys larmcentralstjänster kommer att erbjudas Offentlig Säkerhets kunder, vilka till stor del utgörs av ensamarbetande inom offentlig sektor samt personer som har en hotbild mot sig. Avtalet börjar gälla 1 januari 2018 och sträcker sig 5 år framåt.

Idag finns ett befintligt avtal mellan Tempest Security och Offentlig Säkerhet som omfattar leverans av larmtjänster till ett värde av 1,2 miljoner kronor per år. Det nya avtalet innebär att ordervärdet från och med 2018 ska öka med 800 000 kronor årligen, för att nå ett ordervärde om cirka 5 miljoner kronor per år under det femte året.

För Tempest Security innebär avtalet att man mer än fördubblar antalet larm anslutna till Tempest Larmcentral. Därmed stärker bolaget sin position på den växande marknaden för personlarm.

- Personlarm gör att fler kan känna sig tryggare oavsett var de befinner sig, och vi ser en snabbt ökande efterfrågan på dessa produkter. Personlarmsmarknaden är en mycket spännande marknad och vi ser fram emot att växa tillsammans med Offentlig Säkerhet, säger Andrew Spry, VD på Tempest Security.

- Larmcentralstjänsterna är navet för våra kunder och kvaliteten är någonting som aldrig får fallera hos ett personlarm. Hur tjänsten levereras är bokstavligen en fråga om liv och död, och vi känner oss fullkomligt trygga i att Tempest Security är rätt samarbetspartner på det här området, säger Marcus Gustring, VD på Offentlig Säkerhet.

2017-12-14

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, VD
Andrew.spry@tempest.se
Tel. 072-454 14 30

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl 10.45 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.

Om Offentlig Säkerhet i Sverige AB
Offentlig Säkerhet är en produktoberoende leverantör med många års erfarenhet av produkter inom teknisk säkerhet. Offentlig Säkerhet anpassar produkter och tjänster utifrån kundens behov och de lagkrav som reglerar kundens verksamhet, på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.