Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security offentliggör listning på Nasdaq First North och prospekt

Tempest Security AB (publ) ("Tempest Security" eller "Bolaget") meddelar idag sin avsikt att genomföra en listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Mer information om erbjudandet samt prospekt finns tillgängligt via Tempest Securitys hemsida:

investor.tempest.se/disclaimer/?redirect=http://investor.tempest.se/ipo-nasdaq-first-north/

2017-11-16

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, VD
E-post: andrew.spry@tempest.se

Thomas Löfving, Finanschef och IR-ansvarig
E-post: thomas.lofving@tempest.se