Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security omtecknar avtal med Skolverket rörande säkerhetstjänster

Tempest Security har idag tecknat avtal med Skolverket rörande leverans av säkerhetstjänster. Avtalet sträcker sig under drygt 4 år inklusive optionsår och avtalsvärdet beräknas uppgå till c:a 3,5 miljoner kronor under avtalsperioden.

Skolverket är sedan tidigare kund till Tempest Security och nya avtalet tar vid när det gamla upphör.

-Att Skolverket väljer att förlänga sitt samarbete med Tempest som sin säkerhetsleverantör är ytterligare ett bevis på kvaliteten i vårt arbete. Ett bättre bevis på att det vi gör är rätt som att en kund väljer att förlänga ett avtal finns inte säger Andrew Spry VD på Tempest Security.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Filer för nedladdning