Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security säkrar Handelshögskolan i Stockholm

Tempest Security har tecknat ett flerårigt avtal med Handelshögskolan i Stockholm omfattande leverans av personella säkerhetstjänster och evenemangssäkerhet. 

Handelshögskolan i Stockholm har under våren 2016 genomfört upphandling av stationära säkerhetstjänster och brandskyddsförebyggande arbete. Efter genomgång av inkomna anbud och förhandlingar utnämndes Tempest Security till vinnare. 

För mer information:
Andrew Spry, vd för Tempest Security AB
070-931 25 03 

Tempest Security levererar sedan 2009 bevaknings- och säkerhetstjänster. Vi är i dag ett av Sveriges tio största bevakningsföretag. Som uppstickare på marknaden ställer vi stora krav på oss själva att vara flexibla, nytänkande och lösningsorienterade. Vi är heltäckande och levererar allt från väktare till personskydd, parkeringstjänster, säkerhetstekniska funktionslösningar och risk management. Tempest Security ingår i Tempestgruppen som i övrigt består av säkerhetsteknik, säkerhetsutbildning och vissa FM-tjänster.