Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security säkrar Stockholms universitet

Tempest Security har utsetts till vinnare i den upphandling av säkerhetstjänster som Stockholms universitet genomfört under 2016. Uppdraget är flerårigt och startade den 1 januari 2017. Totalt beräknas avtalet sysselsätta ett 15-tal medarbetare och omsätta 35-40 miljoner kronor under den totala avtalsperioden.

- Stockholms universitet är ett stort, krävande och mycket viktigt uppdrag för Tempest. Efter att vi vunnit upphandlingen har vi under hösten 2016 genomfört ett omfattande planerings- och förberedelsearbete tillsammans med sektionen för säkerhet på Stockholms universitet.. Ett arbete som säkerställer en kvalificerad leverans från avtalsstart. Jag är stolt över den förmåga och engagemang vår organisation visat och är övertygad om att vi kommer motsvara de höga förväntningar Stockholms universitet har på oss som säkerhetsleverantör säger Andrew Spry, vd för Tempest Security.

Tempest Security levererar sedan 2009 bevaknings- och säkerhetstjänster. Vi är i dag ett av Sveriges tio största bevakningsföretag. Som uppstickare på marknaden ställer vi stora krav på oss själva att vara flexibla, nytänkande och lösningsorienterade. Vi är heltäckande och levererar allt från väktare till personskydd, parkeringstjänster, säkerhetstekniska funktionslösningar och risk management. Tempest Security ingår i Tempestgruppen som i övrigt består av säkerhetsteknik, säkerhetsutbildning och vissa FM-tjänster.