Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security tecknar avtal med KTH, avtalet har ett förväntat ordervärde om 22 MSEK under avtalsperioden.

Tempest har tecknat ett avtal med KTH, Sveriges största tekniska universitet, som startar den 1 maj 2019. I uppdraget ingår omfattande stationär bevakning med väktare och hundförare i centrala Stockholm, Kista och Södertälje. Uppdraget sträcker sig över 2,5 år och ordervärdet beräknas uppgå till minst 22 MSEK under perioden.

Avtalet innebär att Tempest Security nu är den dominerande säkerhetsleverantören till högre lärosäten inom Stockholm.

Tempest har även tecknat avtal om ytterligare ett uppdrag i centrala Stockholm med start den 1 april 2019. Uppdraget sträcker sig över minst två år, med option om förlängning. I uppdraget ingår bl.a. stationär väktarbevakning och personskydd. Ordervärdet uppgår till ca 5 MSEK under den inledande två-årsperioden.

- Jag är mycket glad och stolt över dessa avtal. Vår ambition att utmana och utveckla oss själva, våra kunder och hela säkerhetsbranschen, våra engagerade och kompetenta medarbetare och vår förmåga att erbjuda anpassade lösningar för unika kundbehov har varit betydelsefulla faktorer för att vi erhållit dessa förtroenden. Vi ser fram emot att inleda ett nära långsiktigt och innovativt samarbete med våra nya partners säger Andrew Spry, VD för Tempest Security.

2019-02-15

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 16.00 CET.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.