Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security tecknar om avtal gällande bevakningstjänster med Värmdö kommun

Tempest Security AB (publ.) har genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tecknat avtal med Värmdö kommun om fortsatt leverans av bevaknings- och personskyddstjänster.

Det nya avtalet löper i maximalt sex år från den 14 juni 2023 och beräknas omsätta ca 12 MSEK under den fulla avtalsperioden samt inkluderar option om utökad bevakning om ytterligare knappt 2 MSEK per år.

Tempest Security har levererat bevaknings- och säkerhetstjänster till Värmdö kommun inom ramen för det ramavtal som upphandlades 2018 och som löpt den fulla avtalsperioden inklusive förlängningsoptioner. Värmdö kommun har under vintern genomfört en ny upphandling och Tempest Security har fått förnyat förtroende.

Det nya avtalet löper i sex år och är initialt intäktsneutralt jämfört med det tidigare avtalet. Option om utökade bevakningsinköp om knappt 2 MSEK per år finns i det nya avtalet.

Det nya avtalet omfattar även ett nytt avtalsområde rörande personsäkerhet och rådgivning. Värdet på det området ingår i den beräknade omsättningen.

- Vi har levererat bevaknings- och säkerhetstjänster till Värmdö kommun i många år och alltid haft ett bra samarbete vilket det nya avtalet är ett kvitto på. Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet och ser fram emot att bidra med närvaro, engagemang och säkerhetsresurser för att ytterligare stärka det så viktiga trygghets- och säkerhetsarbete som kommunen bedriver säger Peter Köhler, Senior Advisor, på Tempest Security Sverige.  

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Anders Lundström, vd Tempest Security Sverige AB
0733 25 90 01

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi är etablerade i Storbritannien, Turkiet, Danmark och USA.

Filer för nedladdning