Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security tilldelas avtal om bevakningstjänster med KTH.

Tempest Security har idag fått ett positivt tilldelningsbeslut om leverans av bevakningstjänster till KTH.

Avtalet sträcker sig upp till 6 år inklusive optionsår och kan uppgå till ett värde om 55 miljoner kronor.

Tilldelningsbeslutet ligger i såkallad avtalsspärr i 10 dagar. Avtal kan tecknas först efter denna period om hinder ej uppkommit.

Tempest Security är idag befintlig leverantör till KTH för dessa tjänster.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 15:30 CET

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Filer för nedladdning