Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security tilldelas konsult- och rådgivningsavtal med flera offentliga aktörer

Tempest Security AB (publ.) dotterbolag Tempest Security Risk Solutions AB har erhållit ett tilldelningsbeslut för kvalificerade konsult- och rådgivningstjänster i en LOU-upphandling där flera kommunala aktörer gemensamt upphandlat avropsavtal.

Avtalet är fördelade på 9 stycken separata avtal. Enskilda avtal ingås således med respektive aktör.

Avtalen sträcker sig upp till 4 år inklusive optionsår. Avtalen är avropsavtal och innehåller inga garanterade volymer. Avtalen har en takvolym om sammanlagt drygt 40 miljoner kronor fördelat på alla deltagande aktörer.

Den lagstadgade avtalsspärren har löpt ut. Avtalen kommer undertecknas i veckan och beräknas träda i kraft från mitten av april.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, tf VD Tempest Security AB (publ)
helena.skarle@tempestsecurity.com

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

Filer för nedladdning