Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security tillträder Dynamic Security Solutions, DSS

Tempest Security AB (publ.) har idag genom dotterbolaget Tempest Security Holding Inc. tillträtt Dynamic Security Solutions LLC (DSS).

Bolaget, av vilket förvärvet kommunicerades i pressmeddelande 2022-03-08, ingår således från och med i dag i Tempest Security.

Tempest Securitys förväntan är att förvärvet kommer tillföra en omsättning på cirka 2 500 000 USD under perioden 1 april 2022 till och med 31 december 2022. DSS kommer bidra med god lönsamhet samtidigt som koncernens geografiska spridning inom säkerhetsmarknaden breddas väsentligt.

För ytterligare information om transaktionen hänvisas till investor.tempestgroup.se där pressmeddelandet från 2022-03-08 finns publicerat.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, tf VD Tempest Security AB (publ)

helena.skarle@tempestsecurity.se

070-351 23 99

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

Filer för nedladdning