Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security utökar kraftigt leveranserna till European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Tempest Security har tecknat avtal avseende fastighetsrelaterade stödtjänster till European Centre for Disease Prevention and Controls (ECDC) nya lokaler i Frösunda, Stockholm.

Tempest Security har vunnit en upphandling avseende fastighetsrelaterade stödtjänster till ECDC:s nya lokaler i Frösunda, norr om Stockholm. Avtalet träder i kraft den 1 april 2018. Omsättningen i det nya avtalet beräknas till ca 13 MSEK under avtalsperioden som uppgår till maximalt fyra år.

Tempest Security har sedan slutet av 2015 levererat säkerhetstjänster till ECDC och denna leverans utökas nu i och med det nya avtalet.

- ECDC är en mycket viktig EU-myndighet med stora krav på kvalitet, flexibilitet och nytänkande hos sina leverantörer. Vi har framgångsrikt levererat omfattande säkerhetstjänster till ECDC i flera år nu vilket har skapat förtroende för oss som leverantör. Det nya avtalet ser vi som ett tecken på att vår strategi att verka som partner till våra kunder är rätt väg att gå säger Andrew Spry, vd för Tempest Security.

Om ECDC
The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) is an EU agency aimed at strengthening Europe's defences against infectious diseases. ECDC works in three key strategic areas: it provides evidence for effective and efficient decision-making, it strengthens public health systems, and it supports the response to public health threats. 

2018-01-26

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd Tempest Security

Andrew.spry@tempest.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl 14.10 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.