Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security utser vice verkställande direktör

Tempest Security AB (publ) har idag utsett Marie Rosenquist Berthold till vice verkställande direktör i bolaget med ansvar för bolagets koncerngemensamma funktioner såsom marknadsföring, kommunikation, IT och HR. Marie har varit anställd i Tempest Security sedan hösten 2017 och har tills idag verkat som HR-chef, en roll som hon fortsatt behåller.

- Marie har i rollen som HR-chef varit en stor tillgång för organisationen då hon utvecklat bolagets arbete med vår kompetensförsörjning och systematiseringen av HR arbetet. Att Marie nu tar ansvar för de koncerngemensamma funktionerna som HR, IT, kommunikation frigör tid för mig att fokusera mer på bolagets tillväxt och lönsamhet; säger Andrew Spry VD i Tempest Security AB.

- Företagskultur, medarbetarengagemang och att skapa ett lag är frågor som jag brinner extra starkt för. Tillsammans med min erfarenhet av att skapa interna processer och strukturer är dessa områden någonting som jag tror kommer till stor hjälp i min nya roll. Jag ser fram emot att få fortsätta Tempest tillväxtresa och går med spänning, ödmjukhet och full energi in i min nya roll; säger Marie Rosenquist Berthold

2019-05-23

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, VD
Andrew.spry@tempest.se
Tel. 072-454 14 30

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj kl 14:30 CET.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Om Tempest Security AB (publ)

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.