Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Security vinner flera uppdrag i Norrbotten

Tempest Security AB (publ.) har genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB under senaste 10 dagarna tilldelats två större avtal med offentliga kunder i Norrbotten.

Under maj månad har två tilldelningsbeslut på avtal för bevaknings- och säkerhetstjänster motsvarande ett beräknat avtalsvärde om cirka 24 miljoner kronor för total avtalstid inklusive optionsår erhållits till Tempest Securitys verksamhet i Norrbotten. Kunderna är två större offentliga aktörer. Avtalen ligger i så kallad avtalsspärr enligt Lagen om offentlig upphandling innan formella avtal kan tecknas.

-Vi är mycket nöjda över förtroendet att få leverera högkvalitativa säkerhetstjänster till dessa kunder, vilka båda har högt ställda krav på kvalitet och flexibilitet. Tempest Security är inne i en expansiv fas av bevakningsverksamheten i Norrbotten med ökad leveranskapacitet och stärkt erbjudande. Dessa nya avtal i regionen stärker vår position som den snabbväxande och innovativa leverantören för kunder i Luleå och Boden, säger Anders Lundström, vd Tempest Security Sverige

- Det är i norra Sverige mycket infrastrukturella investeringar kommer ske under de närmsta åren. Satsningarna på exempelvis fossilfritt stål, förnybar energi och batteritillverkning är viktiga för klimatomställningen. Att Tempest växer i regionen innebär att vi kommer vara en del av det omställningsarbete som i närtid kommer att förändra regionen i grunden, säger Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ.)

Avtalen innebär att Tempest Securitys synlighet och närvaro i regionen kommer att öka kraftigt och även lägga grunden för en ytterligare fortsatt organiskt tillväxt.

Tjänsterna som skall levereras enligt avtalen omfattar såväl stationär- som ronderande bevakning, samt larmutryckning av väktare. Avtalen omfattar även tjänster för ordnings- och skyddsvakter samt larmcentralstjänster.

Bakgrund

I juli 2022 startade Tempest Security sin satsning i den expansiva Luleå- / Boden regionen genom ett förvärv av en lokal verksamhet. Under året har ett aktivt försäljningsarbete genomförts vilket resulterat i att ett flertal större och mindre avtal har tecknats. Verksamheten har sedan tillträdet organiskt mer än fördubblats sett till omsättning.

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-457 77 60

Anders Lundström, vd Tempest Security Sverige AB
073-325 90 01

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi är etablerade i Storbritannien, Turkiet, Danmark och USA.

Filer för nedladdning