Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest Securitys VD och största ägare Andrew Spry avyttrar en begränsad del av sitt innehav

Tempest Security ABs (publ) VD och största ägare Andrew Spry säljer aktier
 - Med anledning av förändrade familjeförhållanden har jag behövt sälja en begränsad del av mitt innehav i Tempest Security, säger Andrew Spry, VD. Det är min fortsatta avsikt att leda och äga det bolag som jag grundade för tio år sedan och jag ser fram mot minst lika många år till.
Försäljningen förstärker Bolagets aktieägarbas med en långsiktig professionell investerare i Gryningskust Holding AB och dess ägare Johan Thorell.
- Affären är en bekräftelse på det stora intresse vi upplever kring bolagets aktie, kommenterar Bolagets styrelseordförande Anders Laurin. Jag tycker det är positivt att vi får in en ny betydande ägare som representerar kunder som är mycket spännande för de nya digitala tjänster vårt Security Operations Center (SOC) tillhandahåller.
Försäljningen omfattar 60 000 aktier till kursen 21 kr per aktie, motsvarande en rabatt på 13,5% mot de senaste 30 handelsdagarnas volymviktade kurs(24,28 kr per aktie), och en rabatt på 4,0% från fredagens stängningskurs (21,90 kr per aktie). 
Andrew Sprys innehav före transaktionen uppgick till 2 101 037 aktier, och efter transaktionen 2 041 037 antal aktier motsvarande 24,62% av kapitalet och rösterna.
Affären genomfördes utanför marknaden den 15 april 2019.

2019-04-15

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april  2019 kl. 11:20 CET.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.