Läs våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Tempest växer

Tempest Security vann upphandling avseende bevakning åt Försäkringskassans servicekontor i Hallunda/Botkyrka.

Försäkringskassan har i konkurrens upphandlat bevakningen av servicekontoret i Hallunda/Botkyrka. Bevakningen utförs med förordnade ordningsvakter. Tempest Security erhöll uppdraget efter att ha lämnat det mest kostnadseffektiva anbudet. Avtalsvärdet inklusive optioner uppgår till ca 4,5 MSEK.

- det är mycket roligt att få detta förtroende och att öka vår etablering i södra Stockholm passar bra in i vår tillväxtstrategi säger Andrew Spry, vd för Tempest Security.

2015-01-28

Kontakt:
Andrew Spry, vd
andrew.spry@tempest.se
070-931 25 03

Tempest Security levererar sedan 2009 bevaknings- och säkerhetstjänster åt ett stort antal uppdragsgivare.Som en uppstickare på marknaden ställer vi stora krav på oss själva att vara flexibla, nytänkande och lösningsorienterade för att kunna utmana de största bolagen i branschen. Vi är en heltäckande och kan leverera allt från stationära väktare till säkerhetstekniska funktionslösningar, parkeringstjänster och Risk Management. Tempest Security ingår i Tempestgruppen som i övrigt består av säkerhetsteknik, säkerhetsutbildning och FM-tjänster.